Læs mere her
Læs mere her
Send en forespørgsel
Jordrens Syd

Jordrensning i Sønderjylland


Ring og få rådgivning eller et uforpligtende tilbud!

 

Jordrens Syd ApS er en dynamisk miljø- virksomhed, der modtager forurenet jord, byjord for kartering samt udtagning af analyser.

 

Vi modtager desuden, jord med bygnings-affald til sortering samt beton, asfalt og lignende.

 

Jordrens Syd ApS driver jordhotel med opbevaring til videre forarbejdning, og vi yder rådgivning samt varetager myndighedskontakt i forbindelse med jordflytningsopgaver.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os og få gode råd eller et uforpligtende tilbud på jordrensning eller andre af vores ydelser.

 

 

Vi er medlem af Grønt Netværk, som forpligter os til at opdatere vores miljøredegørelse hvert 2. år. Den omhandler en gennemgang og en detaljeret kortlægning af virksomhedens miljøforhold.


Grønt Netværk Sønderjylland er et netværk for Sønderjyske virksomheder og kommuner. Der sættes fokus på miljø, arbejdsmiljø, ledelse og social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre.

 

 

 

Jordrens Syd gør det nemt for bygherrer, rådgiver, kommuner og entreprenører. Når vi har modtaget jorden, overtager vi forpligtigelsen med jordrensning, behandling og slutdeponering.

 

  • Vi er flexible
  • Uforpligtende rådgivning
  • Uforpligtende tilbud
Jordrens Syd ApS | Flensborg Landevej 1 | Søgaard | 6200 Aabenraa | Tlf.: 73 68 00 03| E-mail: jrs@jordrenssyd.dk